Kobiety do zarządów spółek giełdowych! Jak wspierać przywództwo kobiet w biznesie?

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
.
foto: materiały prasowe

Podczas dyskusji zatytułowanej Women in leadership: rozmowa na temat różnorodności, równości i integracji. Zrozumienie wpływu pandemii na kobiety pracujące na Impact 21 rozmawiano między innymi co jest konieczne do rozwoju przywództwa kobiet w biznesie.

"Pandemia i tryb pracy hybrydowej w szczególny sposób dotknęły kobiety. To kobiety musiały łączyć obowiązki domowe z pracą zawodową. Opiekowały się dziećmi, doglądały nauczania zdalnego i wykonywały pracę zdalnie. Natomiast menadżerki w czasie pandemii pokazały, że podejmują ważne decyzje zespołowo, że dzielą się odpowiedzialnością, a organizacje zawdzięczają sukces w przejściu przez pandemię właśnie menadżerkom"–powiedziała prowadząca panel Anna Sirocka, Partner EY oraz Fundacja Liderek Biznesu.

Gościniami panelu są Barbara Rudzik, Wiceprezes Zarządu, Kredyt Inkaso SA, Marta Wrochna – Łastowska, Członkini Zarządu, Żabka Polska oraz Aniela Hejnowska, dyrektor zarządzająca IQVIA.

W Polsce kobiety są menadżerkami, ale nie ma ich w zarządach

Polska zajmuje drugie miejsce wsród państw Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Ten udział wynosi 44 procent - wynika z danych Eurostatu. Jednak reprezentacja kobiet w 140 największych spółkach notowanych na giełdzie to niecałe 14 procent– wynika z raportu CFA Polska.

"To ogromna luka, którą należy w Polsce uzupełnić systemowo. Rekomendowane zasady na Giełdzie Papierów Wartościowych są takie, aby kobiet w zarządach było minimum 30 procent. Jednak tylko jedna czwarta spółek spełnia ten wymóg, natomiast w 13 procent spółek kobiety stanowią ponad 50 procent zarządu. Tutaj należy wykorzystać wsparcie, które już funkcjonuje w Unii Europejskiej"–powiedziała Barbara Rudzik, Wiceprezes Zarządu, Kredyt Inkaso SA.

Co jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju przywództwa kobiet na najwyższych stanowiskach?

"Myślę, że cztery elementy są ogromnie ważne: kompetencje, silna osobowość, wsparcie organizacyjne oraz wsparcie w życiu prywatnym. Najważniejsze są kompetencje i prezentacja kompetencji oraz umiejetność zabierania głosu. W dalszej kolejności istotne są cechy osobowości. Następnie, wsparcie organizacyjne jest szalenie ważne. Ogromnie istotne jest wsparcie w domu. Jeśli, któryś z tych elementów zawiedzie to wówczas nie mamy szansy na rozwój"– poinformowała Barbara Rudzik.

"Robienie kariery w biznesie przez kobiety oznacza pracę na trzech etatach. Zazwyczaj nie mówimy tego otwarcie. Mówimy o harmonii, balansowaniu, ale tak naprawdę to jest ostry zapieprz. Niewątpliwie ważne jest podnoszenie kompetencji i decydowanie się na wyzwania, na które możemy nie być jeszcze w danym momencie gotowe. Istotne jest, żeby mieć mentorów, na których możemy polegać, do których możemy się zwrócić po wsparcie. Ponadto, potrzebna jest organizacja w życiu prywatnym. To wszystko jednak oznacza, że musimy nastawić się na bardzo ciężką pracę"– dodała Aniela Hejnowska, dyrektor zarządzająca IQVIA.

Czy przywództwo empatyczne charakteryzuje kobiety?

W czasie pandemii pojawił się temat empatycznego lidera. Większa otwartość i zaufanie pomogła wielu firmom przetrwać kryzys spowodowany pandemią.

"Praca w stałych zespołach jest bardzo ważna. 90 procent ankietowanych pracowników potwierdziło, że przywództwo empatyczne wpływa pozytywnie na zmniejszenie rotacji pracowników." –podała Anna Sirocka powołując się na badania zrobione przez EY na grupie ponad tysiąca osób.

"Żyjemy w świecie, gdzie liczą się kompetencje, ale także elastyczność, zaangażowanie, otwartość umysłu. Im zespoły są bardziej zgrane, im więcej jest zaufania, zrozumienia i akceptacji oraz otwartości, tym bardziej poszczególni członkowie zespołów mogą realizować swój potencjał. Zaangażowani pracownicy, którzy czują, że robią to, co lubią, osiągają lepsze wyniki i są zadowoleni z miejsca, w którym pracują. Rola lidera się mocno zmienia. Lider pozwala pracownikom rozwijać swój własny potencjał i cieszy się ich sukcesami. Myślę, że kobiety mają naturalne predyspozycje do pełnienia takiej roli, ponieważ ich inne role życiowe, takie jak chociażby bycie matką, wymagają wrażliwości i empatii i polegają na m.in. na ciągłym wspieraniu innych w rozwoju"– powiedziała Marta Wrochna – Łastowska, Członkini Zarządu, CFO Żabka Polska.