Metropolia mocno stawia na naukę. Trwa konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
.
foto: materiały prasowe

Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizują konkurs na najlepsze prace dyplomowe studentów, którzy kształcą się na uczelniach, działających na terenie GZM. To kolejne działanie w ramach szerszego programu „Metropolia Nauki”, którego celem jest promocja potencjału edukacyjnego i naukowego Metropolii.

Absolwenci mogą zgłaszać chęć udziału w tegorocznej edycji do końca listopada. W ramach konkursu studenci mogą składać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, które zostały obronione w roku akademickim 2018/2019. Zakres dat nie jest przypadkowy, ponieważ właśnie wtedy GZM rozpoczęła działalność. Prace obronione w mijającym roku, będą mogły być zgłaszane w kolejnej edycji konkursu. Komisja konkursowa wyłoni sześć najlepszych prac a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy. Wartość nagród finansowych w kategorii prac licencjackich i inżynierskich wynosi 4 tys. zł, po 2 tys. zł dla autora każdej pracy. W przypadku prac magisterskich, każdy zwycięzca otrzyma 3,5 tys. zł.

GZM mocno stawia na młodych, a konkurs jak i cały program „Metropolia Nauki” podkreśla, jak ważnym celem jest budowa zaplecza naukowo-badawczego dla rozwoju całego obszaru GZM, promocja i upowszechnianie wiedzy w zakresie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz promocja osiągnięć naukowych metropolitalnych ośrodków akademickich. Konkurs ma również stanowić wkład Metropolii w promowanie osiągnięć naukowych uczelni, działających na jej obszarze. W tej chwili na całym obszarze GZM działają 24 uczelnie wyższe, na których studiuje prawie 90 tysięcy studentów.

Obszar tematyczny prac, które można zgłaszać w ramach konkursu dotyczy aspektów związanych z rozwojem miast, ze szczególnym wskazaniem na zagadnienia związanie z obszarami i projektami, którymi zajmuje się Metropolia. To np. analiza czynników zachęcających i zniechęcających do wyboru transportu publicznego na przykładzie obszaru metropolitalnego GZM, otwarte dane jako element smart city w cyfrowej administracji publicznej na przykładzie metropolitalnego projektu GZM Data Store, czy retencja wody jako antidotum na jej brak – dobre praktyki z obszaru GZM oraz perspektywy rozwoju.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to kolejne działanie ukierunkowane na promocję potencjału edukacyjnego i naukowego GZM. Pierwszym rozpoczętym przez Metropolię projektem na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej metropolitalnych uczelni był powołany dwa lata temu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dzięki niemu uczelnie mają dzisiaj szanse zapraszać mentorów, światowej klasy naukowców z uczelni zajmujących najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach, by poprowadzili zajęcia dla ich studentów i pracowników naukowych. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 99 proc. Do tej pory dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł otrzymało 18 projektów, pięć z nich zostało już zakończonych, a w przeprowadzonych wykładach wzięło udział ponad tysiąc osób. W budżecie funduszu uczelnie mają do dyspozycji jeszcze ok. 7 mln zł a nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły. Co to oznacza? Uczelnie, w dowolnym momencie roku akademickiego mogą zwrócić się do władz Metropolii z wnioskiem o dofinansowanie przygotowywanego przez siebie projektu.