Azja Południowa Wschodnia kierunek eksportowy dla firm tech

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
impact
foto: materiały prasowe

Pandemia zmieniła optykę prowadzenia biznesu, firmy wytrącone z dotychczasowego porządku zaczęły poszukiwać nowych rynków zbytu, jednocześnie mierząc się z dodatkowymi wyzwaniami jakie pojawiły się w wyniku zmagań ze skutkami covid. Silne zaburzenia w łańcuchach dostaw, zregionalizowały świat i ograniczyły często dostępność do zagranicznych rynków z powodu opóźnień i wyższych kosztów, szczególnie w przypadku biznesów tradycyjnych. Przyspieszyła jednak digitalizacja procesów, nie tylko wewnątrz firm, ale i w codziennym życiu; co zaowocowało szeroką adaptacją zaawansowanych technologii w wielu dziedzinach, a tym samym wzmożonym zainteresowaniem na technologie deeptech i fintech.

Wśród 3 głównych destynacji eksportowych polskich firm w sektorze wysokich technologii wymieniane są najczęściej Europa, Ameryka Północna i Bliski Wschód. Nasze rodzime rozwiązania z powodzeniem konkurują globalnie i zdobywają kolejne rynki, ostatnio również i azjatyckie. Egzotyczne rynki Azji Południowo-Wschodnie, nie tylko ze względu na fizyczną odległość liczoną w kilometrach, ale także różnice kulturowe, wydawać się mogą niezwykle odległe. Nic bardziej mylnego jeśli posiada się na miejscu odpowiednich Partnerów. Co więcej pandemiczna rzeczywistość paradoksalnie je do nas zbliżyła.

W regionie Azji Południowo-Wschodniej działa 6 zagranicznych biuro handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i lokalnymi partnerami wspierają polski biznes w wejściu na rynek poprzez m.in. zarządzanie informacją oraz pomagają zdefiniować potencjalnych partnerów, a przede wszystkim zainicjować pierwsze spotkania bądź rozszerzyć aktualne portfolio klientów. W covidowej rzeczywistości rola ta nabrała jeszcze większego znaczenia, gdyż placówki te nie rzadko pełniły funkcję przedstawicielstw firm, będąc ich twarzą na lokalnym rynku.

Azjaci cenią sobie w biznesie kontakt bezpośredni i relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, obserwuje się również duże poszanowanie dla przedsiębiorstw, które wyrosły na gruncie rodzinnym i są rozwijane z pokolenia na pokolenie. Dotychczas firmy zainteresowane eksportem dóbr i usług w tej części świata, w ramach strategii wejścia na rynek i późniejszego podtrzymania relacji biznesowych, musiały liczyć się z systematycznymi wizytami u swoich klientów. Ponadto możliwość zainicjowania kontaktu i prowadzenie rozmów bez chociażby bliskiej perspektywy fizycznego spotkania stanowiły jedną z głównych barier wejścia, budząc niechęć po stronie singapurskiego biznesu, który z dużą rezerwą podejmuje ryzyko tym bardziej, gdy istnieje zagrożenie, że partner nie traktuje współpracy biznesowej wystarczająco poważnie.

Pandemia uniemożliwiła na dłuższy czas wizyty na rynkach zagranicznych, szczególnie w Azji. Sytuacja zamknięcia gospodarek spowodowała jednak zasadnicze zmiany w podejściu do rozmów biznesowych. W ten sposób Singapur otworzył się na prowadzenie spotkań w formule online i dywersyfikację usługodawców z większą przychylnością patrząc na nowe rynki zagraniczne mając na uwadze potrzebę wzmocnienia swojej globalnej konkurencyjności wśród liczących się świecie ośrodków innowacji.

Singapur jest jednym z wiodących centr finanosowych w Azji i zajmuje obecnie pierwsze miejsce w regionie jeżeli weźmiemy pod uwagę dojrzałość ekosystemu startupowego , a drugie miejsce na świecie w 2021 Bloomberg Innovation Index, pod względem m.in. wydatków na Badania i Rozwój i koncentracji przedsiębiorstw high-tech. Biorąc dodatkowo pod uwagę stabilny i przejrzysty system podatkowy oraz łatwość prowadzenia biznesu, co więcej w języku angielskim, gdyż stanowi on jeden z czterech języków urzędowych. Singapur wypozycjonował się jako naturalna brama do krajów ASEAN i regionalna baza dowodzenia głównych siedzib globalnych firm technologicznych.

W raporcie opublikowanym przez Bank UOB, PwC Singapore i Singapore Fintech Association (SFA) o tytule „FinTech in ASEAN 2021”, możemy przeczytać, że już do samego listopada 2021 zrealizowano 167 transakcji, które przekroczyły rekordową roczną wartość transakcji US$3.5 miliarda w stosunku do roku ubiegłego. W aktualnym wyniku zawierają się 13 mega-rundy, inaczej mówiąc rundy finansowe powyżej US$100 milionów, odpowiadające wartości US$2 miliardów i stanowiące 57.1% całego finansowania. Singapur utrzymuje się na prowadzeniu w regionie, z wynikiem 49% z całości 167 transakcji o łącznej wartości US$1.6 miliardów, w tym 6 mega rund o wartości US$972 milionów.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwujemy tutaj także znaczny rozwój sceny deep tech w oparciu o 10 głównych sektorów w tym AI/ML, komputery kwantowe, cybersecurity, genetyka, medtech, neurobiologia, food/agro tech, energetyka, mobilność i sektor kosmiczny. Co ma odzwierciedlenie zarówno w ilości realizowanych inicjatyw na rzecz wsparcia rozwoju tych technologii, jaki i dostępnym finansowaniu oraz sprzyjającym regulacjom. Warto wymienić tutaj dalsze inwestycje w 3 główne platformy Corporate Venture Launchpad, Open Innovation Platform i Global Innovation Alliance działające z przeznaczeniem do wsparcia współpracy korporacji ze startupami i VC. A przede wszystkim zwiększony dostęp do finansowania, w szczególności rund C i D poprzez podniesienie poziomu pożyczek dla przedsiębiorstw z S$5 million (US$3.8 million) to S$8 million (US$6 million). Dodatkowo rząd może partycypować w objęciu do 70% ryzyka w przypadku kwalifikowalnych pożyczek wspólnie z instytucjami finansowymi.

Czas na obranie kierunku na Azję Południową Wschodnią – najlepiej wspólnie z PAIH!

Magdalena Smolak
kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Singapurze