Polscy naukowcy i BGK będą wspierać innowacyjne projekty z zakresu 3W: wody, wodoru i węgla

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
impact
fot. materiały prasowe

Inicjatywa 3W koncentruje się na trzech zasobach: wodzie, wodorze i pierwiastku węgla, które BGK określa zasobami przyszłości. Bank, ramię w ramię z Siecią Badawczą Łukasiewicz i jedenastoma uczelniami z całej Polski, będzie wspierać polski biznes w rozwijaniu przełomowych technologii wykorzystujących te zasoby.

W urzeczywistnieniu tej wizji ma pomóc Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Projekt został zainaugurowany na tegorocznej konferencji ImpactCEE’22, w trakcie której BGK podpisał porozumienie z Siecią Badawczą Łukasiewicz, Politechniką Poznańską i innymi dziesięcioma czołowymi, polskimi uczelniami.

- ICI 3W będzie miejscem przenikania wiedzy. To tu powstaną dedykowane zespoły robocze i wypracowane zostaną nowe pomysły na to, jak precyzyjnie wykorzystać kompetencje każdego z partnerów – zapowiedział w trakcie panelu dyskusyjnego, który towarzyszył powołaniu Centrum, Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający w Pionie Strategii i Wsparcia Biznesu w BGK. – Będziemy wspierać je w wymiarze finansowym, kompetencyjnym i w końcu w skutecznej komercjalizacji, tak żeby gospodarka miała nowe paliwo do rozwoju w oparciu o te trzy aktywa: wodę, wodór i węgiel.

Synergie i interdyscyplinarność

Słowem-kluczem inicjatywy 3W jest „synergia”: zarówno zasobów, jak i potencjałów. Te trzy aktywa: woda-wodór-węgiel korelują ze sobą w środowisku i odpowiadają na wyzwania, przed którymi staje cywilizacja Zachodu w XXI wieku. Najlepszym tego przykładem jest produkcja zielonego wodoru: paliwa przyszłości, do którego niezbędna jest krystalicznie czysta woda, którą można skutecznie oczyszczać i uzdatniać dzięki technologiom węglowym.

Interdyscyplinarność Centrum Innowacji 3W polega na udziale w projekcie różnych podmiotów: zespoły będą koncentrować się na realizacji konkretnych działań i budowaniu wspólnej agendy badawczej.

- Zyskujemy na tym, że możemy bardzo blisko współpracować z różnymi jednostkami naukowymi. Może wydawać się oczywiste, że dwa instytuty czy katedry ze sobą współdziałają, natomiast w praktyce jest dużo do zrobienia – zauważa Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. - Wartością jest zdolność do zbudowania konsorcjum i impuls, którym jest ICI 3W, do tworzenia wspólnych zespołów.

Komunikacja i wsparcie w komercjalizacji wynalazków

Dla ośrodków akademickich współpraca ze światem biznesu jest szczególnie istotna. W początkowych etapach rozwoju projektów badawczych czasami pojawia się problem z zapleczem finansowym. ICI 3W ma odpowiadać na to wyzwanie i pomagać w łączeniu naukowców z inwestorami, a także w skutecznym wprowadzaniu nowych technologii na rynek. Nowatorskie patenty mogą stać się dodatkową wartością dla polskiej gospodarki – dzięki nim możemy pozyskać również zagraniczny kapitał.

Oprócz poprawy procesu komercjalizacji liczy się także odpowiednia komunikacja między zespołami. W ramach ICI 3W przedstawiciele nauki, biznesu i finansów stworzą platformę wymiany wiedzy, ale też informacji o konkretnych potrzebach poszczególnych uczestników ekosystemu 3W. Służyć temu będzie otwarta komunikacja pomiędzy biznesem, który sygnalizuje potrzeby i światem nauki, który na nie odpowiada i jest otwarty na udoskonalenia swoich projektów.

Wyzwania przyszłości

Jak podkreślił prof. Michał Wieczorowski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej:

- Musimy mieć świadomość, że świat najbliższych lat będzie światem alternatyw, co pokazała zarówno pandemia, jak i trwająca wojna w Ukrainie. Ostatnie wydarzenia geopolityczne szczególnie uwypukliły wagę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – potrzebujemy substytutu dla gazu, którym może być wodór. W różnych obszarach gospodarczych pojawiają się też inne braki, które wynikają z ograniczonych zasobów i które należy zastąpić. W tę rolę mogą wejść technologie węglowe i nanorurki, których używa się już m.in. w przemyśle zbrojeniowym.

ICI – kolejny krok w realizacji idei 3W

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W to ważny krok w kierunku realizacji założeń idei 3W i element wizji transformacji polskiej gospodarki, która dzięki temu stanie się bardziej konkurencyjna i innowacyjna. Więcej informacji o Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W można znaleźć na stronie idea3w.org/ICI_3W.