Remedium na kryzys? Ekspansja zagraniczna

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
san francisco
Fot. materiały prasowe

Wahania cen towarów i usług czy zerwane łańcuchy dostaw to globalne hamulce działalności firm. Wstrzymują też perspektywy rozwoju, bo wielu przedsiębiorców rezygnuje z inwestycji wobec niepewnej przyszłości. To czas niekorzystny dla gospodarki. Zmiany odczuwalne są tym dotkliwiej, im mniejsza lub bardziej lokalna jest działalność przedsiębiorstwa.

Wyjątkiem nie są tu Mali i Średni Przedsiębiorcy z Polski, którzy doświadczyli wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, globalnym kryzysem i skomplikowaną sytuacją w obliczu wojny na Ukrainie. Tymczasem rozwiązaniem pozwalającym złagodzić negatywny wpływ tych zjawisk jest ekspansja zagraniczna, w której pomaga Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Założeniem programu Polskie Mosty Technologiczne, realizowanego przez PAIH, jest zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom chcącym rozwinąć swoją obecność na rynkach pozaeuropejskich. Program cieszy się niezwykłym zainteresowaniem. W ciągu kilku ostatnich lat z pomocy w dotarciu na 25 rynków rozsianych po całym świecie skorzystało 600 uczestników. Firmy podkreślają, że dzięki programowi udało im się zrealizować działania wcześniej dla nich nieosiągalne.

Internacjonalizacja jak druga noga

Warren Buffet zwykł mawiać, że nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka. To obrazowe wyjaśnienie dywersyfikacji biznesowego ryzyka doskonale zdaje egzamin w czasie lokalnych lockdownów i kontraktów zrywanych przez partnerów i poddostawców. Podczas gdy poszczególne branże zamykały się w jednych krajach, w innych dopiero przymierzały się do lockdownu lub już z niego wychodziły. Utrzymanie ciągłości działania choć na jednym z rynków oznacza z takiej perspektywy uniknięcie przestojów, a więc zmniejszenie strat. W stabilnych czasach to natomiast po prostu doskonała szansa na szybkie skalowanie działalności. Choć Polska jest krajem dość dużym, to ekspansja do innych krajów pozwala zwielokrotnić wielkość firmy. Prócz oczywistych zysków, wkroczenie na nowe rynki oznacza nieraz nowy impuls do poszerzania oferty i tym samym dodatkowo przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa.

Praktyka pokazuje, że firmy z sektora MŚP chcące rozwijać działalność na rynkach zagranicznych, często z tego rezygnują. Dzieje się tak z powodu braku wiedzy na ich temat, czy środków do promocji produktu. Powód bywa też trywialny – brak zasobów ludzkich do analizy i przeprocedowania procesu wejścia na dany rynek. Z kolei profesjonalny konsulting leży często poza zasięgiem biznesów dopiero rozwijających się. Potrzebne jest więc wsparcie z zewnątrz w postaci wiedzy i umiejętności, a także środków do przygotowania skutecznej promocji produktu.

Outsourcing relacji biznesowych? Jak najbardziej!

Udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne pozwala firmom zainteresowanym ekspansją na znaczne przyspieszenie tego procesu. Uczestnicy prócz bardzo konkretnego wsparcia w postaci grantu, otrzymują przede wszystkim dostęp do wiedzy ekspertów Agencji, którzy w ramach indywidualnego doradztwa pomagają ocenić szanse eksportowe i stworzyć strategię ekspansji na dany rynek. Jednocześnie Zagraniczne Biura Handlowe prowadzone przez Agencję na całym świecie dostarczają bazy kontaktów oraz wiedzy na temat specyfiki lokalnych rynków. To istotne, bo firma chcąca rozszerzyć swoją ofertę na nieraz odległe kraje, powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania społeczne, marketingowe czy kulturowe.

Wiele polskich firm oferuje innowacyjne produkty, gotowe do wprowadzenia na światowe rynki i poszukiwane na nich. Przeszkodę stanowią bariery, które pokonać pozwalają doradcy PAIH w ramach uczestnictwa w Polskich Mostach Technologicznych. To właśnie brak sieci kontaktów zagranicznych czy zrozumienia specyfiki rynku.

Biznesowy tygiel

Przedstawiciele firm uczestniczących w warsztatach wskazują na jeszcze jeden pozytywny aspekt tego projektu. Kontakt z kilkudziesięcioma innymi przedsiębiorcami z wielu branż daje możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów. W ciągu minionych edycji Polskich Mostów Technologicznych uczestnikom udało się nawiązać też przypadki długofalowej współpracy przy projektach zagranicznych, a nawet stworzyć wspólne spółki.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych rynkami pozaeuropejskimi. Największą popularnością w dotychczasowych edycjach cieszyły się Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone czy Chiny. W projekcie udział biorą przedstawiciele branż nowych technologii, IT, kosmetycznej, spożywczej i medycznej. Uczestnicy prócz wszechstronnego wsparcia merytorycznego i pomocy finansowej de minimis doceniają ograniczenie strony formalno-prawnej do niezbędnego minimum.