Transformacja ekologiczna nie dojdzie do skutku bez firm

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
pekao- impact 2023
Materiały prasowe

Zrównoważona przyszłość musi być innowacyjna – ocenili eksperci panelu „Innowacje do zrównoważonego rozwoju. Czy to jest dobry czas na zmiany?”. Dyskusję prowadziła Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju niezbędne są inwestycje w innowacyjne produkty, usługi i procesy. Biznes ma tu zatem do odegrania niezwykle ważną rolę.

– Jesteśmy w awangardzie firm, które rozpoczęły transformację ekologiczną, nim rozpoczęła się powszechna debata na temat ESG. Nasze laboratorium formuł powstało już w latach 90. To dowodzi, że postawiliśmy na transformację ekologiczną nie z przymusu, a z wewnętrznego poczucia odpowiedzialności za środowisko. Wtedy też nasza inwestycja była upatrywana w kategorii innowacji. Dziś podobne do niej są po prostu częścią strategii biznesowych – powiedziała podczas dyskusji Barbara Stępień, dyrektor komunikacji korporacyjnej i ESG w L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Paulina Chmielewska, dyrektor operacyjny w Nexity Polska mówiła o transformacji ekologicznej, która zachodzi w branży deweloperskiej, choć przed firmami jeszcze daleka droga.

– Rosnąca świadomość klientów, coraz większe ich oczekiwania i potrzeby, a także rosnąca liczba regulacji narzucanych przez rząd i instytucje międzynarodowe wymuszają jednak przyspieszanie koniecznych zmian. Liderzy w branży od dawna przechodzą transformację ekologiczną i cieszę się, że my również jesteśmy w tym gronie. Jako firma deweloperska mamy bowiem bardzo duży wpływ na środowisko naturalne oraz życie klientów, żyjących w miastach, które współtworzymy – dodała Paulina Chmielewska.

Grzegorz Wojciechowski, dyrektor generalny Saint-Gobain HPM na Europę Wschodnią, zaznaczył, że celem nadrzędnym firmy jest „Making the world a better home”, w który wpisują się wszystkie projekty przemysłowe, działania na rynku i dla ogółu społeczeństwa. Przy ich realizacji uwzględniona jest redukcja emisji dwutlenku węgla, śladu węglowego, zużycia energii. Zawierane są na przykład umowy na zakup zielonej energii typu vPPA, ta ostatnio podpisana w Polsce ma pokryć ok. 42% całkowitego zapotrzebowania na energię 25 zakładów Grupy już od 2025.

– Na tym jednak rola firm w dążeniu do transformacji ekologicznej się nie kończy. Powinny one też wziąć czynny udział w edukacji pracowników, ale i całego społeczeństwa, na temat śladu węglowego i neutralności klimatycznej i z czym się to dla każdego z Polaków wiąże – dodał zaznaczając, że badania pokazują, iż wiedza i świadomość społeczna na ten temat wciąż jest na niskim poziomie. W marcu we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie Grupa Saint-Gobain uruchomiła miejsce do debaty w obszarze szeroko rozumianego dialogu wokół tematów ESG. Wykorzystanie tej przestrzeni jest bezpłatne, a rejestracja odbywa się pod adresem: https://saint-gobain.calendesk.net/.

Jak mówią przedsiębiorcy, w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju korzystają ze wszystkich dostępnych rozwiązań. W przypadku branży deweloperskiej chodzi na przykład o nowe technologie, innowacyjne materiały, jak prefabrykaty przyspieszające proces budowy, odnawialne źródła energii czy też nowoczesne metody projektowania i zarządzania. Te wszystkie działania oznaczają mniejsze obciążenie środowiska.

– Wykorzystujemy w naszych inwestycjach panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej, stawiamy na jak największy udział terenów zielonych. Ekologiczność naszych projektów potwierdzamy stosownymi certyfikatami jak BREEAM. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i BHP jako element strategii ciągłego doskonalenia działalności firmy – opowiadała Paulina Chmielewska.

L’Oréal wskazuje, że w rozwój nowoczesnych technologii i narzędzi, zwiększających moce produkcyjne, poprzez zastosowanie coraz bardziej ergonomicznych i optymalnych rozwiązań, przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na środowisko zainwestował w Polsce 1 mld zł. Znajdująca się w podwarszawskich Kaniach fabryka firmy, jest jednym z największych, a zarazem najbardziej nowoczesnych i prośrodowiskowych obiektów nie tylko w całym koncernie, ale także w branży.

– Fabryka L’Oréal Warsaw Plant wyposażona jest m.in. w stację recyklingu wody – tzw. „zielone serce fabryki”, które zapewnia jej obieg zamknięty i sprawia, że nie musimy korzystać z zewnętrznego źródła. Zastosowano w niej też rozwiązania obejmujące redukcję emisji gazów cieplarnianych czy ilości odpadów – powiedziała Barbara Stępień i podkreśliła, że firma ściśle współpracuje także ze startupami tworząc zrównoważone rozwiązania dla konsumentów. Efektem takiej współpracy jest np. głowica do prysznica Gjosa wprowadzana w salonach fryzjerskich na całym świecie, pozwalająca zmniejszyć zużycie energii i wody aż o 70 proc. podczas spłukiwania włosów.

– Myśląc o innowacjach staramy się, by każdy nasz produkt w nowej wersji był ulepszony, bardziej sprzyjający środowisku. Stawiamy też na aspekt społeczny przy jego tworzeniu – powiedziała Barbara Stępień.

Eksperci podkreślają, że tworzenie innowacji wymaga środków finansowych, ale nie zawsze dużych. Warunkiem koniecznym jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w którym pracownicy będą mogli myśleć nieszablonowo, nie będą obawiali się popełniać błędów, będą mieli autonomię w podejmowaniu decyzji.

– Kilka lat temu, w ramach inwestycji grupy, w naszym zakładzie w Polsce pojawiła się nowej generacji prasa do produkcji wyrobów ściernych. Przez kolejne 2-3 lata polski zespół udoskonalał poszczególne elementy, sekcje maszyny, wdrażał usprawnienia, co finalnie doprowadziło do skrócenia cyklu pracy i poprawy jej wydajności do wyniku lepszego niż pierwotnie przewidywał producent prasy. Zaproponowane rozwiązania są dziś opatentowane i będą fabrycznie montowane zarówno w nowej prasie dla zakładu w Kole, która trafi do niego jeszcze w tym roku jak i w kolejnych maszynach dla pozostałych fabryk Saint-Gobain na całym świecie – opowiadał Grzegorz Wojciechowski.

Eksperci zapytani o to, czy w dobie wysokiej inflacji i kryzysu gospodarczego nie lepiej skupić się budowaniu biznesu odpowiadali, że ochrona środowiska to jego kluczowy element, nieodzowny dla prowadzenia działalności w przyszłości.

Inwestycje w innowacje i edukację to nie jedyne wyzwania. Bywa, że firmy tworzą rozwiązania służące zrównoważonemu rozwojowi, których nie można wdrożyć, bo nie pozwalają na to przepisy. Konieczne jest więc też, by prawo podążało za rozwojem w tym obszarze.

– Zielonej transformacji nie da się zatrzymać. Podobnie, jak digitalizacji. Jeśli chcemy przetrwać to musimy myśleć i planować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju już teraz. W przyszłości nie będzie miejsca dla firm zaniedbujących tematy środowiskowe czy społeczne, a finansowanie biznesu będzie uzależnione także od tego, jak firma przestrzega i raportuje zasady ESG – puentowała Barbara Stępień.

PAO

impact belka 2
/
Materiały prasowe