Zielony Ład w budownictwie: jak możemy stworzyć bardziej zrównoważone budynki?

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych, Saint-Gobain Polska
Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych, Saint-Gobain Polska
fot. materiały prasowe

O gospodarce cyrkularnej, termomodernizacji i wpływie Zielonego Ładu na budownictwo Szymon Glonek pytał Henryka Kwapisza, dyrektora ds. relacji instytucjonalnych, Saint-Gobain Polska.

Przemiany w budownictwie: Droga ku zrównoważonej gospodarce 

W obliczu rosnących wyzwań związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych i ochroną środowiska, sektor budowlany znajduje się w centrum uwagi. Dyskusje na temat gospodarki liniowej versus gospodarki cyrkularnej oraz rosnącej potrzeby zmiany sposobu myślenia o projektowaniu, budowaniu i utrzymaniu budynków stają się coraz bardziej palące.

W ostatnich latach, rozmowy na temat sposobów, w jaki budownictwo może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, przybrały na sile. Jak zmienia się podejście do wykorzystania zasobów w sektorze budowlanym i jakie są potencjalne korzyści dla środowiska oraz ekonomii?

Od linearności do cyrkularności

Tradycyjnie, gospodarka linearna opiera się na modelu "wyprodukuj, zużyj, wyrzuć", który generuje ogromne ilości odpadów i przyczynia się do wykorzystywania surowców w sposób nieefektywny. Jednakże, w miarę jak świadomość ekologiczna rośnie, coraz więcej uwagi poświęca się modelowi gospodarki cyrkularnej, który promuje minimalizację odpadów poprzez ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie i recykling materiałów.

Wykorzystanie odpadów budowlanych

Jednym z kluczowych elementów zmiany w budownictwie jest skuteczne zarządzanie odpadami budowlanymi. Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 2025 roku będzie obowiązkowe zbieranie i segregacja odpadów budowlanych. 

Wyzwaniem będzie nie tylko ich zbieranie, ale także ponowne wykorzystanie. Dzięki technologiom i innowacyjnym podejściom coraz więcej elementów budynków może być ponownie wykorzystanych lub odzyskanych, co pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ sektora na środowisko.

Budownictwo modułowe i prefabrykowane

Rozwiązaniem sprzyjającym gospodarce cyrkularnej są również budynki modułowe i prefabrykowane, które umożliwiają łatwiejsze zarządzanie zasobami i większą elastyczność w ponownym wykorzystaniu materiałów.

Wpływ Zielonego Ładu na budownictwo

Inicjatywy takie jak Zielony Ład mają ogromny wpływ na sektor budowlany, nakładając nowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej i emisji gazów cieplarnianych. Wdrażanie tych zmian może być wyzwaniem, ale również stanowi szansę na rozwój innowacyjnych technologii i zrównoważonych praktyk.

Termomodernizacja istniejących budynków

Ważnym aspektem jest również termomodernizacja istniejących budynków, która może przynieść znaczne oszczędności energetyczne oraz zwiększyć ich trwałość.

 

Termokompendium - kompleksowy przewodnik po termomodernizacji

Raport o odzysku materiałów budowlanych