Cyberbezpieczeństwo w bankach zapewnią ludzie i technologia

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
pekao impact 2024
fot. materiały prasowe

Wykwalifikowani pracownicy oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań, opartych na sztucznej inteligencji czy komputerach kwantowych, to przyszłość cyberbezpieczeństwa w instytucjach finansowych – wskazywali uczestnicy debaty zorganizowanej na Impact’24.

Sektor finansowy przechodzi dynamiczne zmiany, napędzane głównie przez postęp technologiczny. W kontekście globalizacji i cyfryzacji instytucje finansowe stają przed licznymi wyzwaniami, zarówno dotyczącymi innowacji, jak i zabezpieczeń. Pojawiają się kolejne wyzwania, ale też nowe możliwości. Podczas Impact’24 w Poznaniu rozmawiali o tym uczestnicy panelu dyskusyjnego „Future of Digital Security: How Financial Institutions are Adapting to Growing Threats” („Przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego: jak instytucje finansowe dostosowują się do rosnących zagrożeń”). W dyskusji wzięli udział: Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Technologii i Operacji, Ziemowit Bagłajewski, zastępca Rzecznika Finansowego, Artur Głembocki, członek zarządu Santander Bank Polska, kierujący Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej oraz Patrick Trinkler, współtwórca oraz CEO CYSEC. Dyskusję moderowała Bianca Lopes, założycielka firm, inwestorka i ekonomistka.

AI na rzecz bezpieczeństwa

Dyskusja rozpoczęła się od stwierdzenia, że instytucje finansowe są obecnie na etapie intensywnej ochrony swoich klientów przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi - banki muszą nie tylko chronić ich pieniądze, ale także dane osobowe oraz prywatność.

Artur Głembocki podkreślił, że w obecnych czasach instytucje finansowe toczą swoistą wojnę z przestępcami, którzy wykorzystują zaawansowane technologie – w tym sztuczną inteligencję – do przeprowadzania cyberataków.

Jedynym sposobem na skuteczną ochronę przed takimi zagrożeniami jest użycie równie zaawansowanych technologii. Instytucje muszą więc stosować sztuczną inteligencję, m.in. do wykrywania anomalii w transakcjach oraz do ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami DDoS, które stają się coraz bardziej wyrafinowane.

Artur Głembocki zaznaczył również, że AI jest już intensywnie używana do analizy danych i identyfikowania podejrzanych transakcji.

Ziemowit Bagłajewski zwrócił uwagę na konieczność edukacji, zarówno klientów, którzy muszą być świadomi zagrożeń, jak i pracowników instytucji finansowych.

– Myślę, że w przyszłości instytucje finansowe również mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do edukowania swoich klientów – mówił zastępca Rzecznika Finansowego.

Poruszył on także kwestię regulacji prawnych, które mają na celu ochronę konsumentów. Przytoczył działającą w Unii Europejskiej dyrektywę PSD2, która zobowiązuje banki do zwrotu pieniędzy klientom w przypadku oszustwa do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Tego typu regulacje wymuszają na bankach stosowanie najnowocześniejszych technologii, aby sprostać wymaganiom i zapewnić bezpieczeństwo klientom.

Na wszystkich szczeblach

Podczas dyskusji była mocno akcentowana kwestia znaczenia ludzi w cyberbezpieczeństwie.

– Mamy pewne wartości, które chronimy i bronimy. Przede wszystkich chodzi o zaufanie klientów, które wyraża się powierzaniem nam pieniędzy i danych Klientów – definiował Błażej Szczecki.

Zauważył on, że w dzisiejszym cyfrowym świecie cyberbezpieczeństwo stało się priorytetem dla każdej instytucji i banki nie są wyjątkiem. W obliczu coraz bardziej wyrafinowanych cyberataków, należy stosować wielopoziomowe strategie ochrony danych, systemów i klientów.

Wiceprezes Banku Pekao S.A. podkreślał, że pierwszym krokiem na drodze do wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa jest budowanie świadomości na wszystkich szczeblach organizacji.

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie rozpoznawania i zgłaszania cyberzagrożeń oraz stosowania bezpiecznych praktyk. Klienci również muszą być edukowani na temat cyberprzestępczości i sposobów ochrony swoich danych osobowych. Błażej Szczecki podkreślał, że niezależnie od technologii najsłabszym punktem jest zawsze człowiek.

Oprócz budowania świadomości i edukacji, nieodzowne są inwestycje w najnowsze rozwiązania. Nowoczesne technologie bezpieczeństwa, takie jak systemy wykrywania i reagowania na zagrożenia oraz rozwiązania do ochrony przed włamaniami sieciowymi, mogą pomóc w identyfikacji i zatrzymaniu cyberataków.

W przypadku inwestycji w technologie, również nie można zapominać o ludziach. Ważne jest zatrudnianie i szkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, którzy mogą nadzorować systemy bezpieczeństwa banku i reagować na incydenty.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest procesem dynamicznym. Wraz z rozwojem technologii i ewolucją cyberprzestępczości, banki muszą nieustannie dostosowywać swoje strategie. Ważne jest, aby monitorować najnowsze zagrożenia i słabe punkty oraz wdrażać odpowiednie środki zaradcze. Banki powinny również współpracować z innymi instytucjami finansowymi i organami rządowymi, aby dzielić się informacjami o zagrożeniach i najlepszymi praktykami.

– Żyjemy w coraz bardziej złożonym świecie. Jako banki otwieramy się na klientów i dostarczamy im coraz więcej usług cyfrowych. Chcemy współpracować z niektórymi startupami, firmami fintechowymi, aby świadczyć usługi o wartości dodanej – mówił Błażej Szczecki.

Współpraca z firmami technologicznymi i startupami może pomóc w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo i efektywność.

Kwantowe możliwości

Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na technologie kwantowe oraz ich wpływ na sektor finansowy. Chociaż komputery kwantowe wciąż są w fazie rozwoju, w ciągu najbliższych kilku lat mogą zrewolucjonizować kryptografię i bezpieczeństwo danych. Mają one potencjał do ingerencji w obecne metody szyfrowania, co oznacza, że sektor finansowy musi już teraz inwestować w nowe algorytmy i technologie, które będą odporne na ataki.

Mimo to, niezależnie od zagrożeń, ta technologia niesie ze sobą również kolejne szanse i możliwość wdrażania innowacji. Komputery kwantowe oferują spektakularną moc obliczeniową, otwierając drzwi do nowych rozwiązań w dziedzinie finansów.

W przypadku komputerów kwantowych, działających na poziomie cząstek elementarnych, kubity (jednostki kwantowe informacji) mogą przyjmować wartość 0 lub 1 lub superpozycję kwantową 0 lub 1, co zwiększa znacząco możliwości.

Szybkie algorytmy kwantowe znacząco przyspieszą obliczenia finansowe, prowadząc do szybszych analiz ryzyka, optymalizacji portfeli i rozwoju nowych produktów finansowych. Kryptografia kwantowa pozwoli złamać tradycyjne systemy szyfrowania, ale jednocześnie umożliwi rozwój nowej generacji, która będzie odporna na ataki. Sztuczna inteligencja, w połączeniu z algorytmami kwantowymi, może sięgnąć nowych wyżyn w zakresie analizy danych i podejmowaniu decyzji, otwierając drzwi do jeszcze większej personalizacji usług finansowych oraz automatyzacji procesów.

Po stronie wyzwań jest złożoność procesu wdrożenia i koszty. Technologia kwantowa jest w fazie rozwoju i wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę i know-how. Wyzwaniem są też regulacje. Wdrażanie technologii kwantowych wymaga jasnych ram regulacyjnych i rygorystycznych standardów bezpieczeństwa, aby chronić dane i systemy przed cyberatakami. Wreszcie, tu również pojawia się kwestia ludzi. Chodzi o dostępność talentów. Zatrudnianie i szkolenie specjalistów z dziedziny informatyki kwantowej jest kluczowe dla wykorzystania potencjału tej technologii.

Panel dyskusyjny zakończył się podkreśleniem, że przyszłość sektora finansowego jest nierozerwalnie związana z technologią. Komputery kwantowe, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz innowacji w bankowości. Jednak najważniejszym elementem pozostaje edukacja i świadomość – zarówno klientów, jak i pracowników. Tylko w ten sposób możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie przestępstwom finansowym i cyberatakom, a także rozwój sektora finansowego w zgodzie z najnowszymi trendami technologicznymi.

To jedyna droga do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijającym się świecie finansów.

SZ

partner relacji:

PEKAO logo
/
fot. materiały prasowe